top of page

Zdravá nabídka

Zdravá a silná značka má dost energie na změny, těžká období i vlastní růst a rozvoj. Využívá maximální potenciál svých produktů a služeb a rozšiřuje ho v souladu s tím, jaké chce naplnit poslání, kam směřuje a jaká je. Ale pro to, aby značka mohla růst správným směrem musí vědět, kdo je a kde se nachází a vydat se směrem, kde nejvíce a nejlépe využije vlastní potenciál i schopnosti a zároveň blíže ke svým cílům a snům.

Na konzultacích se Zdravými značkami zjistíte, kdo jste a jak to ukázat světu a vašim zákazníkům tak, aby tomu rozuměli. Po vydefinování vaší značky společně vytvoříme strategii, která bude srozumitelná pro vaše zaměstnance, dá jim jasný směr i inspiraci

k jejich náplni práce a zároveň nedopustí, abyste sešly z cesty konzistentního a smysluplného budování vaší značky. 

"Zdravá značka je v plné síle, má energii a chuť objevovat nejhlubší jádro své duše, a přitom stabilní

a pevné základy pro svůj růst a maximální využití potenciálu svých produktů

a služeb. A to je stav, který firmám nabízím.

Uzdravit se, definovat, najít a rozvíjet svůj maximální potenciál a dělat přitom svět lepším místem nejen pro své zaměstnance a zákazníky." 

Definice značky

Pokud chcete vědět kdo opravdu jste, jaké je vaše poslání, kam směřujete a jak dosáhnout všech vašich cílů. 

Strategie budování značky

Pokud potřebujete srozumitelný

a pevný základ toho, jak smysluplně budovat svoji značku, rozvíjet produkty a služby a tvořit úspěšný a konzistentní marketing.

Příběh značky

Pokud chcete kreativní námět toho, jak uchopit vaši značku a pracovat s ní tak, aby jí všichni rozuměli a vraceli se k němu. 

Přednášky a konference

Pokud chcete pro vaše zaměstnance, na konferencích nebo workshopech přednášku o tom, proč jsou značky důležité

a co potřebují pro své zdraví.

já na židli žlutá.jpg

Naše spolupráce probíhá formou jednání, workshopů a vytváření hmatatelných podkladů pro budování vaší značky. Nepracuji mustrově, každé značce nabízím na míru šitou péči, kterou potřebuje. Není to ale tak, že vám říkám jak a co přesně dělat. jsem vaším průvodcem na cestě a hlídám, abyste se na ni neztráceli a abyste došli k tomu správnému poznání o vás, vaší značce a tom, jakým směrem a jak se vydat. Všechny závěry

a rozhodnutí děláme společně. Já zajistím odborné znalosti a zkušenosti.

Brandová jednání a workshopy také mohou být součástí vašich firemních akcí

a teambuildingů. Tvořím jejich náplň podle toho, kdo se jich účastní. Pro vedení firmy, širší management i řádové zaměstnance. Nabízím i doplňkové individuální nebo skupinové konzultace pro jednotlivé týmy, nebo představení definice vaší značky všem zaměstnancům formou, která pro ně bude blízká a srozumitelná. 

Jsem energický člověk, který dokáže udržet pozornost i na dlouhých jednáních. Pracuji

s rozpoložením účastníků, náladou i energií tak, abychom z jednání získali maximum pro ten nejlepší způsob, jak vaší značku uzdravit a udržet ji zdravou a silnou už na vždy. 

"Ozvěte se, pokud  chcete svoji začku uzdravit, posílit, rozvinout nebo se jí prostě konečně začít konzistentně a smysluplně věnovat.

Společně najdeme tu nejdzravější cestu pro vaši značku." 

Děkuji za upřímnost. Ozvu se co nejdříve.

bottom of page